четвер, 13 липня 2017 р.

Дистанційне обслуговування користувачів – нова бібліотечна технологія

завідувач сектору реєстрації користувачів
Волинської обласної бібліотеки для юнацтва
Руслана Тимощук

Інтернет створив можливості для дистанційного бібліотечного обслуговування. Сьогодні є всі передумови розглядати дистанційне обслуговування як нову перспективну бібліотечну технологію.
Тому бібліотеку можна назвати дистанційною обслуговуючою системою. Використовуючи для роботи комп’ютер, користувач набирає адресу бібліотеки, і при цьому його цікавлять тільки швидкість, повнота отримання інформації, якість обслуговування, можливість діалогу з бібліотекарем через електронну пошту.
Багато бібліотек успішно застосовують цю форму, проте поки вона не отримала широкого розповсюдження. Зважаючи на це, рекомендуємо до ознайомлення статтю:
Лобузіна К. Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища / К. Лобузіна // Вісник Книжкової палати. – 2012. – № 7. – С. 30–34. – Текст статті доступний також в Інтернеті (дата звернення: 04.07.2017). – Загол. з екрана.
Автор, старший науковий співробітник, завідувач відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Катерина Лобузіна поряд із каталогізацією веб-ресурсів, електронними виставками, розглядає дистанційне довідково-бібліографічне обслуговування як основну форму онлайнової бібліотечної діяльності.
У публікації запропоновано засоби реалізації сучасних інформаційних сервісів, механізм спільної діяльності бібліографа і користувача у процесі пошуку необхідної інформації та системи інформаційного обслуговування віддалених користувачів.
Отже, сьогодні Інтернет став невід’ємною глобальною складовою бібліотечних ресурсів і сервісів: залучення віддалених користувачів значно розширило коло потенційних споживачів бібліотечних послуг, каталогізація веб-ресурсів підвищила інформаційний потенціал бібліотечного фонду.
Освоєння бібліотеками мережного середовища розширило також можливості подання наявного інформаційного потенціалу бібліотечних фондів, створило умови для формування якісно нових інформаційних  ресурсів. Бібліотеки завдяки можливостям інформаційно-комунікаційних технологій можуть реалізувати потенціал експертів-посередників між інформаційними ресурсами та користувачем, привнести у Глобальну мережу структурованість і упорядкованість, властиву бібліотечним фондам, надати бібліотечні послуги віддаленим користувачам на тому ж високому рівні, на якому вони доступні читачам традиційної бібліотеки.


Немає коментарів:

Дописати коментар