вівторок, 24 жовтня 2017 р.

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ НА САЙТАХ БІБЛІОТЕК

бібліотекар І категорії
інформаційно-бібліографічного відділу
 Віта Леонідівна Новосад

   У віртуальному про­сторі бібліотек усе більше з’являється електронних інформаційних продуктів, у т. ч. власного виробництва, з великими масивами бібліогра­фічних даних. Та разом зі збіль­шенням їх кількості, усклад­нився пошук для пересічних користувачів. Водночас, робота з користувачами за допомогою бібліографічної продукції – це саме той аспект діяльності, який робить бібліотеку культурним інститутом і відрізняє її, наприклад, від пункту книжкового прокату. Тому має змінюватись не тільки ресурсна база бібліотек, але й технологія подання інформації про власні електронні видання.
Прийняти вірне рішення про локації розміщення Електронних бібліографічних посібників, певною мірою, допоможе стаття:
Вовк В. Електронні бібліографічні посібники на сайтах обласних бібліотек для юнацтва, молоді / В. Вовк // Бібліосвіт. – 2017. – № 1. – С. 19–27.


«Бібліотеки, які раніше займалися лише зберіганням та наданням користувачам друкованих видань, перетворилися на універсальні інформаційні центри, де можна знайти й отримати інформацію на різних носіях, скористатися різноманітними інформаційними ресурсами. ЕБП, які створюються бібліотеками, дозволяють будувати продуктивні технології обслуговування користувачів, виводять на новий рівень можливості дистанційних форм користування інформацією, надаючи доступ до електронного архіву видань необмеженій кількості користувачів. І це має низьку, у порівнянні з паперовим тиражуванням, собівартість, не кажучи вже про зворотній зв’язок і компактне збереження інформації. До того ж, для більшості користувачів електронна форма є єдиною можливістю отримати необхідне видання.
Розміщення інформації про ЕБП (електронні бібліографічні посібники) на сайтах. На сайтах (бібліотек – курсив мій) електронні бібліографічні посібники представлені досить широко, але їх доступність та сервіс для зовнішніх користувачів суттєво відрізняються. Інформацію про ЕБП можна знайти на різних веб-сторінках та виділити наступні варіанти її розміщення:
1. На головній веб-сторінці у розділах:
а) «Наші видання»;
б) «Видавнича діяльність»;
в) «Користувачам» / «Наші видання»;
г) «Ресурси» / «Наші видання»;
д) «Читачам» / «В підтримку читання».
2. На головній веб-сторінці за назвою:
а) «Фахівцям» або «Творча лабораторія для фахівців»;
б) «Колегам»;
в) «Для профі».
3. На головній сторінці сайту – блог «Світ бібліографа»...
... Наразі в ... книгозбірнях існують різні підходи до подачі електронних версій ЕБП, але внаслідок ряду обставин бібліотеки не можуть сформувати зручні й зрозумілі стандарти, які б дозволили користувачу легко й не задумуючись знаходити потрібну інформацію. Велике значення має спосіб акцентування уваги на цьому типі інформації на головних сторінках сайтів бібліотек. Чи зрозуміє читач, що можна знайти у розділах «Для профі», «Видавнича діяльність» і т. д.? Певно, що ні. З цієї ж позиції варто розмежовувати бібліографічні посібники і методичні матеріали, звертати увагу читача на те, як ЕБП може допомогти йому вирішити проблеми пошуку інформації. Тільки після «стандартизації» подачі інформації про електронні бібліо­графічні посібники й, власне, самих посібників на сайтах бібліотек, можлива кооперація зусиль і налагодженння системи інформаційного забезпечення користувачів на більш високому рівні. Система посилань на ресурси бібліотек мережі дозволяє читачам користуватися ресурсами не тільки своєї бібліотеки».
Доступ до повнотекстових версій. На сьогоднішній день перевага електронної бібліографії над традиційною безперечна. Бібліотеки використовують гіперпосилання на повні тексти ЕБП та різноманітні онлайн-сервіси, що забезпечують комфортний доступ до першоджерел.
Найпопулярніші формати, у яких представлені повні тексти видань, – Microsoft Word, PDF, PPT. Звичайно, для користувачів найпростішим та найзручнішим способом отримання бібліогра­фічних документів є просте скачування матеріалу, але при цьому порушується авторське право. Тому більшість ... бібліотек застосовують сервіси інтерактивних публікацій, які дають можливість не тільки розміщати електронні версії посібників для скачування, але й переглядати їх у зручній формі: гортати сторінки, збільшувати текст і зображення, робити примітки на полях. Одним із таких безкоштовних сервісів для створення інтерактивних публікацій є сервіс Calameo».
Ретроспективні матеріали. Багатообіцяючий напрямок діяльності бібліотек – створення ретроспективних електронних версій повнотекстових бібліографічних посібників.
Автор рекомендує представити у ретроспекції бібліографічні описи видань, згруповані за роком видання, що дає можливість аналізувати видавничу діяльність кожної книгозбірні в хронологічному аспекті. По можливості, найцікавіші ЕБП минулих років слід представити у вільному доступі. Для полегшення пошуку бібліографічних матеріалів за різними критеріями рекомендовано їх представлення за тематикою, жанрами, серіями.
«Важливою є повна подача інформації про електронні посібники, їх розміщення у хронологічному порядку, а лише потім – за темами та жанрами (більш старі видання можуть бути цікавими студентській аудиторії, науковцям, що займаються дослідженням теми, та бібліотечним фахівцям, а пересічному читачу важливо відстежувати актуальну інформацію, тому варто розмежовувати новинки й архівні матеріали), перехід тільки на розгорнуті версії документів, що не потребують скачування файлу, реалізація пошуку потрібних посібників за ключовими словами та ін.».
На мою думку, ефективності у пошуку бібліографічних матеріалів можна досягти завдяки багатократному відображенню розміщеного на сайті електронного документа у різних локаціях:
– серед видань бібліотеки – за хронологією, жанрами, серіями;
– у локації «користувачам» (або «читачам») – для конкретної групи споживачів (учням, студентам, педагогічним працівникам тощо);

– в розділі бібліографічні ресурси – за тематикою видань.

Немає коментарів:

Дописати коментар