четвер, 8 листопада 2018 р.

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В БІБЛІОТЕЦІ
завідувач сектору реєстрації користувачів
Волинської обласної бібліотеки для юнацтва
Тимощук Руслана
У 2016 році спільно з Міністерством освіти і науки України за підтримки Посольства Сполучених Штатів в Україні стартував Проект сприяння академічній доброчесності (SAIUP project), спрямований на якісну зміну ціннісних підходів та орієнтирів в освіті. Невід’ємною частиною реалізації програми Проекту мають стати бібліотеки. Своєю діяльністю Волинська обласна бібліотека для юнацтва завжди сприяла реалізації державної політики у галузі науки і культури, забезпечуючи безперервну освіту, підвищення професійного, загальноосвітнього та культурного рівня користувачів. Саме тому було прийнято рішення взяти участь у навчанні на тему «Формування культури академічної доброчесності в бібліотеці», організованому Українською бібліотечною асоціацією в м. Києві.

Для ознайомлення пропонуємо Вам короткий виклад основних положень стосовно формування академічної доброчесності молодих науковців (учнів, студентів, аспірантів) та власного досвіду.


Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технологій та вільний доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес використання та поширення інформації. Паралельно з цими позитивними явищами набувають усе більших обертів процеси недобросовісного запозичення, привласнення і використання чужих ідей та думок усіма категоріями вітчизняних вчених, як молодими, так і більш досвідченими. Українська наукова та освітня спільнота все частіше звертається до питань академічної доброчесності та впровадження міжнародних академічних стандартів. Американські ради з міжнародної освіти спільно з Міністерством освіти і науки України розпочали на початку 2016 року Проект сприяння академічній доброчесності в Україні SAIUP (https://saiup.org.ua/ ).
Згідно із Законом «Про освіту», «академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень». Поняття «академічної доброчесності» включає в себе такі цінності, як запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату; підтримку академічних стандартів; чесність і ретельність у дослідженнях і науковому видавництві. Поширення плагіату призводить до нівелювання якості освіти та престижу наукових досліджень, занепаду наукової етики і професійних стандартів, трансформації та викривлення наукових і професійних цінностей, зловживання правом на творчість; унеможливлює гармонійний розвиток особистості та її повноцінне професійне становлення; спричинює економічні та іміджеві втрати держави.
Лише сприйняття суспільством, усіма учасниками освітнього та наукового процесів принципів академічної доброчесності як глибинних цінностей є запорукою того, що українська освіта та наука позбудуться імітації, народжуватимуть нові ідеї та знання і будуть рівноправно включені у світовий процес наукової комунікації. Бібліотеки повинні відіграти у цьому ключову роль та стати центрами просвітництва та формування культури академічної доброчесності.
На наше глибоке переконання, фундаментальні цінності академічної доброчесності, а це довіра, мужність, справедливість, відповідальність, чесність необхідно виховувати починаючи зі шкільного віку. Саме Волинська обласна бібліотека для юнацтва стала повноправним учасником виховання академічної культури молоді. Формування фондів електронних документів, їх популяризація та використання здійснюються з урахуванням вимог авторського права України. Поєднання традиційних та інноваційних підходів, які мають дещо різні аспекти відображення документів, дозволяє ефективно та оперативно задовольняти інформаційні потреби різних груп користувачів. Формування сервісу дистанційного бібліографічного обслуговування та електронної доставки документів передбачає індивідуальну роботу з віртуальними споживачами та сприяє розширенню географії абонентів інформації.
Питання бібліографічної складової наукових досліджень регулярно акцентуються у масовій та індивідуальній роботі бібліотеки: при проведенні Днів інформації, занять для студентів і молодих дослідників з основ академічного письма; тренінгів з окремих питань академічної доброчесності для різних категорій користувачів; надання рекомендацій і консультацій з питань академічної доброчесності.
Традиційною формою є бібліотечні уроки для студентів вищих навчальних закладів на тему «Бібліографічний супровід написання наукових робіт», де, зокрема, висвітлюються питання бібліографічного опису веб-ресурсів, застосування Гарвардського стилю оформлення списку літератури, транслітерації.
Своєрідним продовженням названих масових заходів є індивідуальна допомога студентам та викладачам у доборі літератури, бібліографічному описі, редагуванні списків використаних джерел. На сайті Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (voub@ukr.net) в опції «Бібліографічні ресурси» розміщено Архів виконаних довідок, кількість яких на сьогодні становить більше 900 записів. Письмові довідки – це професійно складені списки літератури до курсових, дипломних, магістерських і дисертаційних робіт. Основою цих списків є бібліографічні посилання. Їх завдання – ознайомити читача з джерелами цитат і запозичень; допомогти знайти згадувані в тексті документи; інформувати про публікації на подібні теми; допомогти у виборі літератури за темою дослідження.
На замовлення педагогічних колективів, таких як Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», навчально-реабілітаційного центру, окремих загальноосвітніх шкіл, позашкільних навчальних закладів (Палац учнівської молоді, Мала Академія наук) в серіях «Інформаційний простір освіти», «За сторінками підручника ХХІ століття», «Відкриваймо Україну: події, факти, документи» готуються бібліографічні посібники, повнотекстові електронні версії яких розміщено на сайті Бібліотеки.
Прискоренню пошуку, уніфікації бібліографічних описів сприяють потужні електронні бібліографічні бази даних (ЕББД) бібліотеки, створені на основі програмного забезпечення «УФД/Бібліотека», у які занесено понад 380 тис. бібліографічних записів про книги, статті з періодичних видань, збірників, електронні документи, веб-сайти.
Проект сприяння академічній доброчесності діє в Україні і успішність його реалізації залежить від зацікавленої співпраці усіх учасників наукового та освітнього процесу.
Фундаментальні питання академічної доброчесності висвітлено у таких виданнях:
Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених [Електронний ресурс] : кол. монографія / [за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf (дата звернення: 07.11.2018). – Загол. з екрана.
Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці [Електронний ресурс] : інформаційний огляд / автори-укладачі: Н. В. Якуніна, А. А. Чинюк, Я. В. Руденко; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. Сербін ; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. –41 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_1_12_red3.pdf (дата звернення: 07.11.2018). – Назва з екрана.
Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ [Електронний ресурс] : методичні поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва,  Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. –  39 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_2_12_red3.pdf (дата звернення: 07.11.2018). – Назва з екрана.
Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 36 с. – Режим доступу: https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_3_12_red3.pdf (дата звернення: 07.11.2018). – Назва з екрана.

Немає коментарів:

Дописати коментар